ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ (15)

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΚΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ (10)

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ (10)

ΠΡΙΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΣ (8)

ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ (5)

ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ (5)

ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (20)

ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (6)