ΑΚΜΟΝΟΕΙΔΕΣ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ GARDENA ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ ΕΩΣ 22 MM COMFORT (Κωδικός είδους 8798-20)-

(8798-20) 35,00

ΑΚΜΟΝΟΕΙΔΕΣ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ ΕΩΣ 18 MM CLASSIC S(Αρ. είδους : 8855-20)-

(8855-20) 11,59

ΑΚΜΟΝΟΕΙΔΕΣ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ ΕΩΣ 23 MM COMFORT M(Αρ. είδους : 8903-20)-

(8903-20) 22,99

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ BP 50 PREMIUM ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ ΕΩΣ 22 MM (BYPASS) (Αρ. είδους:8702-20)-

(8702-20) 49,99

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ B/L Κωδικός είδους 8906-20-

(8906-20) 34,99

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ B/S-XL Κωδικός είδους 8905-20-

(8905-20) 28,99

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ Β/M Κωδικός είδους 8904-20=

(8904-20) 22,99

ΠΑΝΚΟΦΤΗΣ XL (Αρ. είδους:8705-20)-

(8705-20) 17,99