ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ QC18 (Αρ. είδους:8832-20)

(8832-20) 39,99

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ COMFORTCUT 450/25 (Αρ. είδους : 9808-20)

(9808-20) 95,90

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ COMFORTCUT PLUS 500/27 (Αρ. είδους : 9809-20)

(9809-20) 106,00

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ EASYCUT 400/25 (Αρ. είδους : 9807-20)

(9807-20) 72,90

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ POWERCUT PLUS 650/30 (Αρ. είδους : 9811-20)

(9811-20) 129,00

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ SMALLCUT 300/23 (Αρ. είδους : 9805-20)

(9805-20) 39,99

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ SMALLCUT 350/23 (Αρ. είδους : 9806-20)

(9806-20) 46,99

ΚΑΣΕΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ 10 Μ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΩΔ. 8844, 8845, 9824 (Αρ. είδους:5306-20)

(1001555) 5,69

ΚΑΣΕΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ 2 Χ 3 Μ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΩΔ. 8851, 8852 (Αρ. είδους:5308-20)

(5308-20) 7,69

ΚΑΣΕΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ 2 Χ 5 Μ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΩΔ. 2548, 2557, 2558, 2560, 2565 (Αρ. είδους:5372-20)

(5372-20) 8,59

ΚΑΣΕΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ 2 Χ 5 Μ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΚΩΔ. 2403 (Αρ. είδους:5366-20)

(5366-20) 8,49

ΚΑΣΕΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ 4 Μ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΚΩΔ. 2404 (Αρ. είδους:5367-20)

(5367-20) 8,59