ΚΑΣΕΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ 10 Μ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΩΔ. 8844, 8845, 9824 (Αρ. είδους:5306-20)

(1001555) 5,69

ΚΑΣΕΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ 6 Μ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΚΩΔ. 2401 (Αρ. είδους:5364-20)

(5364-20) 6,49

ΚΑΣΕΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ 6 Μ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΚΩΔ. 2402 (Αρ. είδους:5365-20)

(5365-20) 6,49

ΚΑΣΕΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ 6 Μ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΩΔ. 2542, 2544, 2555, 2545, 2546 (Αρ. είδους:5369-20)

(5369-20) 6,79

ΚΑΣΕΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ 6 Μ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΩΔ. 9805, 9806, 9807, 9808, 9809, 8846, 8847, 8848, 9827 (Αρ. είδους : 5307-20)

(5307-20) 6,80

ΚΑΣΕΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ 4 Μ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΚΩΔ. 2540 (Αρ. είδους:5370-20)

(5370-20) 6,89

ΚΑΣΕΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ 6 Μ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΩΔ. 2542, 2544, 2550, 2555, 2545, 2546 (Αρ. είδους:5371-20)

(5371-20) 6,89

ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΩΔ. 9823, 9825, 8840, 8841, 2417 (Αρ. είδους:5368-20)

(5368-20) 6,99

ΚΑΣΕΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ 2 Χ 3 Μ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΩΔ. 8851, 8852 (Αρ. είδους:5308-20)

(5308-20) 7,69

ΚΑΣΕΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ 2 Χ 5 Μ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΚΩΔ. 2403 (Αρ. είδους:5366-20)

(5366-20) 8,49

ΚΑΣΕΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ 4 Μ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΚΩΔ. 2404 (Αρ. είδους:5367-20)

(5367-20) 8,59

ΚΑΣΕΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ 2 Χ 5 Μ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΩΔ. 2548, 2557, 2558, 2560, 2565 (Αρ. είδους:5372-20)

(5372-20) 8,59