ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 16000 ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ Κωδικός είδους :9042-20

(9042-20) 135,00

Αντλία Αποστράγγισης ECO Series 8800 για Ακάθαρτά Νερά Κωδικός είδους 9005-29

(9005-29) 54,90

ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ 7000/D CLASSIC (Αρ. είδους : 1665-20)-

(1665-20) 64,69

ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ 7500 CLASSIC (Αρ. είδους : 1795-20)-

(1795-20) 95,20

ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ 7000 CLASSIC (Αρ. είδους : 1780-20)-

(1780-20) 94,90

ΑΝΤΛΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ECO SERIES 4700/2 Κωδικός είδους :9025-29

(9025-29) 120,00

ΑΝΤΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΡΑΠΑΝΟΥ (Αρ. είδους :1490-20)-

(1490-20) 24,99

ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 1″ – 3,5 Μ (Αρ. είδους:1411-20)

(1411-20) 37,99

ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 1″ – 7 Μ (Αρ. είδους:1418-20)

(1418-20) 46,99