ΛΑΣΤΙΧΟ CLASSIC 13 MM (1/2″) – 15 Μ. (Αρ. είδους : 18000-20)

(18000-20) 17,99

ΛΑΣΤΙΧΟ CLASSIC 13 MM (1/2″) – 20 Μ. (Αρ. είδους : 18003-20)

(18003-20) 19,99

ΛΑΣΤΙΧΟ CLASSIC 13 MM (1/2″) – 30 Μ. (Αρ. είδους : 18009-20)

(18009-20) 29,99

ΛΑΣΤΙΧΟ FLEX COMFORT 13 MM (1/2″) – 10 Μ. (Αρ. είδους : 18030-20)

(18030-20) 12,99

ΛΑΣΤΙΧΟ FLEX COMFORT 13 MM (1/2″) – 15 Μ. (Αρ. είδους : 18031-20)

(18031-20) 18,99

ΛΑΣΤΙΧΟ FLEX COMFORT 13 MM (1/2″) – 20 Μ. (Αρ. είδους : 18033-20)

(18033-20) 25,99

ΛΑΣΤΙΧΟ FLEX COMFORT 13 MM (1/2″) – 30 Μ. (Αρ. είδους : 18036-20)

(18036-20) 37,99

ΛΑΣΤΙΧΟ FLEX COMFORT 13 MM (1/2″) – 50 Μ. (Αρ. είδους : 18039-20)

(18039-20) 56,90

ΛΑΣΤΙΧΟ FLEX COMFORT 13 MM (5/8″) – 20 Μ. ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ (ΚΩΔ. 1 Χ 902 – 1 Χ 5305 – 1 Χ 915 – 1 Χ 913 – 1 Χ 8114) (Αρ. είδους:18044-26)

(18044-26) 39,99

ΛΑΣΤΙΧΟ FLEX COMFORT 13 MM (5/8″) – 25 Μ. (Αρ. είδους:18045-26)

(18045-26) 30,00

ΛΑΣΤΙΧΟ FLEX COMFORT 13 MM (5/8″) – 50 Μ. (Αρ. είδους:18049-26)

(18049-26) 62,90

ΛΑΣΤΙΧΟ FLEX COMFORT 19 MM (3/4″) – 25 Μ. (Αρ. είδους : 18053-20)

(18053-20) 49,99