ΛΑΣΤΙΧΟ CLASSIC 13 MM (1/2″) – 15 Μ. (Αρ. είδους : 18000-20)

(1000833) 17,99

ΛΑΣΤΙΧΟ CLASSIC 13 MM (1/2″) – 20 Μ. (Αρ. είδους : 18003-20)

(1000835) 19,99

ΛΑΣΤΙΧΟ CLASSIC 13 MM (1/2″) – 30 Μ. (Αρ. είδους : 18009-20)

(1001397) 29,99

ΛΑΣΤΙΧΟ FLEX COMFORT 13 MM (1/2″) – 10 Μ. (Αρ. είδους : 18030-20)

(1001398) 12,99

ΛΑΣΤΙΧΟ FLEX COMFORT 13 MM (1/2″) – 15 Μ. (Αρ. είδους : 18031-20)

(1000836) 18,99

ΛΑΣΤΙΧΟ FLEX COMFORT 13 MM (1/2″) – 20 Μ. (Αρ. είδους : 18033-20)

(1000837) 25,99

ΛΑΣΤΙΧΟ FLEX COMFORT 13 MM (1/2″) – 30 Μ. (Αρ. είδους : 18036-20)

(1001399) 37,99

ΛΑΣΤΙΧΟ FLEX COMFORT 13 MM (1/2″) – 50 Μ. (Αρ. είδους : 18039-20)

(1001400) 56,90

ΛΑΣΤΙΧΟ FLEX COMFORT 13 MM (5/8″) – 25 Μ. (Αρ. είδους:18045-26)

(1001691) 30,00

ΛΑΣΤΙΧΟ FLEX COMFORT 13 MM (5/8″) – 50 Μ. (Αρ. είδους:18049-26)

(1001692) 62,90

ΛΑΣΤΙΧΟ FLEX COMFORT 19 MM (3/4″) – 25 Μ. (Αρ. είδους : 18053-20)

(1001401) 49,99

ΛΑΣΤΙΧΟ FLEX COMFORT 19 MM (3/4″) – 50 Μ. (Αρ. είδους : 18055-20)

(1001402) 99,90