Πιπεριά ARLEQUIN F1 “HM. Clause” Φ/1.000 σπ. ELISEM

149,00

ΠΙΠΕΡΙΑ Arlequin F1 ΦΑΚΕΛΟΣ 20 ΣΠΟΡΩΝ

4,50

ΠΙΠΕΡΙΑ BANAN F1 SEMINIS(ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΑΤΟ) ΦΑΚΕΛΟΣ 1000 ΣΠΟΡΩΝ

110,00

ΠΙΠΕΡΙΑ BENINO F1(ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΛΜΑ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΣΠΟΡΩΝ

99,00

ΠΙΠΕΡΙΑ DONNA F1(ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΛΜΑ) ΦΑΚΕΛΟΣ 500 ΣΠΟΡΩΝ

80,00

ΠΙΠΕΡΙΑ DOVRAS(243)F1 (ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΛΜΑ) ΦΑΚΕΛΟΣ 500 ΣΠΟΡΩΝ

110,00

ΠΙΠΕΡΙΑ F1 ESPARTANO 1000 ΣΠΟΡΩΝ

89,00

ΠΙΠΕΡΙΑ KAPPY F1(ΤΥΠΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΣΠΟΡΩΝ

99,00

ΠΙΠΕΡΙΑ KAPRO F1(ΤΥΠΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ΦΑΚΕΛΟΣ 500 ΣΠΟΡΩΝ

127,00

ΠΙΠΕΡΙΑ KAPTUR F1(ΤΥΠΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ΦΑΚΕΛΟΣ 1000 ΣΠΟΡΩΝ

110,00

ΠΙΠΕΡΙΑ KARPIA F1 SEMINIS(ΤΥΠΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ΦΑΚΕΛΟΣ 500 ΣΠΟΡΩΝ

28,00

ΠΙΠΕΡΙΑ LAGOON F1 ΦΑΚΕΛΟΣ 500 ΣΠΟΡΩΝ

62,00