Καρπούζι CELINE F1 “HM. Clause” Φ/1.000 σπ.

(1004505) 217,00

ΚΑΡΠΟΥΖΙ CRIMSON RUBY F1 ΦΑΚΕΛΟΣ 1000 ΣΠΟΡΩΝ

(1001002) 83,00

ΚΑΡΠΟΥΖΙ CRIMSTAR F1 ΦΑΚΕΛΟΣ 1000 ΣΠΟΡΩΝ

(1001001) 95,00

Καρπούζι ELONGATED (ΒΑΡΕΛΑ) MELLINA F1 “HM. Clause” Φ/1.000 σπ.

(1004507) 182,00

ΚΑΡΠΟΥΖΙ F1 DAYTONA 1000 ΣΠΟΡΩΝ

(1004488) 100,00

ΚΑΡΠΟΥΖΙ F1 SENSEI (WM11104) 1000 ΣΠΟΡΩΝ

(1004498) 105,00

Καρπούζι LIVIA F1 “HM. Clause” Φ/1.000 σπ.

(1004506) 182,00

ΚΑΡΠΟΥΖΙ MIRACLE F1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΣΠΟΡΩΝ

(1000981) 100,00

ΚΑΡΠΟΥΖΙ PALADIN F1 ΦΑΚΕΛΟΣ 1000 ΣΠΟΡΩΝ

(1001003) 90,00

ΚΑΡΠΟΥΖΙ PRIMINA F1 ΦΑΚΕΛΟΣ 500 ΣΠΟΡΩΝ

(1001052) 72,00

ΚΑΡΠΟΥΖΙ SAMANTA F1 UG(ΒΑΡΕΛΑ) ΦΑΚΕΛΟΣ 1000 ΣΠΟΡΩΝ

(1001015) 107,00

ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΔΗΜΗΤΡΑ F1 (ΠΡΩΗΝ OLINDA F1) ΚΥΤΙΟ 500 ΣΠΟΡΩΝ

(1000137) 68,00