Πιπεριά ARLEQUIN F1 “HM. Clause” Φ/1.000 σπ. ELISEM

(1004523) 149,00

ΠΙΠΕΡΙΑ BENINO F1(ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΛΜΑ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΣΠΟΡΩΝ

(1000970) 99,00

ΠΙΠΕΡΙΑ DOVRAS(243)F1 (ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΛΜΑ) ΦΑΚΕΛΟΣ 500 ΣΠΟΡΩΝ

(1001045) 120,00

ΠΙΠΕΡΙΑ KAPTUR F1(ΤΥΠΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ΦΑΚΕΛΟΣ 1000 ΣΠΟΡΩΝ

(1000105) 110,00

Πιπεριά ODISEO F1 “HM. Clause” Φ/1.000 σπ. ELITOP

(1004524) 212,00

ΠΙΠΕΡΙΑ OREA F1(ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΑΤΟ) ΦΑΚΕΛΟΣ 1000 ΣΠΟΡΩΝ

(1001030) 62,00

ΠΙΠΕΡΙΑ RAIKO F1(ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΛΜΑ) ΦΑΚΕΛΟΣ 500 ΣΠΟΡΩΝ

(1000113) 89,00

ΠΙΠΕΡΙΑ YANKA F1(ΜΑΚΡΥ ΚΑΥΤΕΡΟ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΣΠΟΡΩΝ

(1000112) 183,00

ΠΙΠΕΡΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ΓΛΥΚΙΑ BOUNTY F1 1000 ΣΠΟΡΩΝ

(1000593) 105,00