ΠΙΠΕΡΙΑ BANAN F1 SEMINIS(ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΑΤΟ) ΦΑΚΕΛΟΣ 1000 ΣΠΟΡΩΝ

(1001031) 110,00

ΠΙΠΕΡΙΑ BENINO F1(ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΛΜΑ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΣΠΟΡΩΝ

(1000970) 99,00

ΠΙΠΕΡΙΑ DONNA F1(ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΛΜΑ) ΦΑΚΕΛΟΣ 500 ΣΠΟΡΩΝ

(1001044) 80,00

ΠΙΠΕΡΙΑ DOVRAS(243)F1 (ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΛΜΑ) ΦΑΚΕΛΟΣ 500 ΣΠΟΡΩΝ

(1001045) 110,00

ΠΙΠΕΡΙΑ F1 ESPARTANO 1000 ΣΠΟΡΩΝ

(1004497) 89,00

ΠΙΠΕΡΙΑ KAPPY F1(ΤΥΠΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΣΠΟΡΩΝ

(1000973) 99,00

ΠΙΠΕΡΙΑ KAPTUR F1(ΤΥΠΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ΦΑΚΕΛΟΣ 1000 ΣΠΟΡΩΝ

(1000105) 110,00

ΠΙΠΕΡΙΑ LAGOON F1 ΦΑΚΕΛΟΣ 500 ΣΠΟΡΩΝ

(1002807) 62,00

ΠΙΠΕΡΙΑ RAIKO F1(ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΛΜΑ) ΦΑΚΕΛΟΣ 500 ΣΠΟΡΩΝ

(1000113) 89,00

ΠΙΠΕΡΙΑ VASO F1(ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΑΤΟ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΣΠΟΡΩΝ

(1000972) 75,00

ΠΙΠΕΡΙΑ ΓΕΜΙΣΤΗ Drago F1 ΦΑΚΕΛΟΣ 500 ΣΠΟΡΩΝ

(1003479) 73,00

ΠΙΠΕΡΙΑ ΓΕΜΙΣΤΗ ΚΟΚΚΙΝΗ BLOCKY RED VALDIVIA F1 ΦΑΚΕΛΟΣ 500 ΣΠΟΡΩΝ

(1002813) 88,00