ΤΟΜΑΤΑ F1 TROY 1000 ΣΠΟΡΩΝ

(1004487) 55,00

ΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΗ ΡΟΖΕ VP1 F1 ΦΑΚΕΛΟΣ 1000 ΣΠΟΡΩΝ

(1000599) 165,00

ΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΗ MERIDIAN F1 ΦΑΚ.1000 ΣΠΟΡΩΝ

(1000107) 165,00

ΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΗ OPTIMA F1 RS ΦΑΚΕΛΟΣ 1000 ΣΠΟΡΩΝ

(1000104) 105,00

ΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΗ PINK WORLD(ΡΟΖΕ) F1 ΦΑΚΕΛΟΣ 1000 ΣΠΟΡΩΝ

(1000106) 89,00

ΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΗ Torry F1 ΦΑΚΕΛΟΣ 1000 ΣΠΟΡΩΝ

(1003462) 260,00

ΤΟΜΑΤΑ ΑΥΟΚΛΑΔΕΥΟΜΕΝΗ GALILEA F1 ΦΑΚΕΛΟΣ 1000 ΣΠΟΡΩΝ

(1000995) 99,00

ΤΟΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΛΑΔΕΥΟΜΕΝΗ ALLIANCE ΦΑΚΕΛΟΣ 1000 ΣΠΟΡΩΝ

(1000601) 110,00

ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ELBA F1 “ISI” ΦΑΚ. 5000 ΣΠΟΡΩΝ

(1000168) 95,00