Τομάτα KΑΒRΕRA F1 “HM. Clause” Φ/1.000 σπ. ELITOP GSPP*(: Good Seed and Plant Practices)

(1004528) 265,00

Τομάτα LEONΟRA F1 “HM. Clause” Φ/1.000 σπ. ELISEM

(1004529) 220,00

ΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΡΙΧΩΜΕΝΗ ORNELA F1 ΦΑΚΕΛΟΣ 500 ΣΠΟΡΩΝ

(1000992) 185,00

ΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΗ ΡΟΖΕ VP1 F1 ΦΑΚΕΛΟΣ 1000 ΣΠΟΡΩΝ

(1000599) 165,00

ΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΗ (ΤΥΠΟΥ Cluster) Mose F1 ΦΑΚΕΛΟΣ 1000 ΣΠΟΡΩΝ

(1003465) 285,00

ΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΗ BELLADONA F1 ΦΑΚΕΛΟΣ 1000 ΣΠΟΡΩΝ

(1000994) 175,00

ΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΗ DELICASSI F1 ΦΑΚΕΛΟΣ 1000 ΣΠΟΡΩΝ

(1001498) 310,00

ΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΗ DESPINA RZ F1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ΣΠΟΡΩΝ

(1000969) 200,00

ΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΗ Grumira F1 ΦΑΚΕΛΟΣ 1000 ΣΠΟΡΩΝ

(1003460) 215,00

ΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΗ HONEY DEW F1 ΦΑΚΕΛΟΣ 500 ΣΠΟΡΩΝ

(1000990) 185,00

ΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΗ LIMONCITO F1 ΦΑΚΕΛΟΣ 500 ΣΠΟΡΩΝ

(1000991) 220,00

ΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΗ MERIDIAN F1 ΦΑΚ.1000 ΣΠΟΡΩΝ

(1000107) 165,00